Wonderworld - Szkoła Języków Obcych

Kursy stacjonarne i kursy online - wszystkie poziomy

  • angielski dla dzieci
  • angielski dla młodzieży
  • angielski dla dorosłych
  • nowość - japoński dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Uczymy od 1989 roku. Z nami się nauczysz!
Pabianice, Łódź, Ksawerów, Łask, Sieradz, Zduńska Wola.

Nauczanie języka w Wonderworld to kompleksowa edukacja językowa.

Nauka języka opiera się na zdobywaniu umiejętności lingwistycznych. Jednak pełna komunikacja oparta na samej znajomości języka nie wspomagana przez inne umiejętności życiowe i społeczne nie jest możliwa.

W Wonderworld dbamy o pełną edukację językową.
W ramach nauki samego języka oczywiście rozwijamy sprawności językowe zgodnie z ich podziałem na słuchanie, opowiadanie i mówienie, czytanie, pisanie. Uczymy gramatyki, słownictwa i wymowy.

W Wonderworld równie ważne jak nauczanie języka jest dla nas rozwijanie u naszych uczniów wszystkich tych cech i umiejętności życiowych i społecznych, które wspierają naukę języka:

organizacji i planowania nauki, zdobywania informacji i operowania nią, współpracy,  kierowania swoim działaniem i uczeniem się, myślenia i rozwiązywania problemów.

W Wonderworld uczymy planowania i organizowani nauki: umiejętności wyznaczania celu, nakreślania planu działania, zarządzania czasem.

W Wonderworld wspieramy myślenie i uczymy rozwiązywania problemów: uczymy logicznego myślenia, domyślania się i zgadywania, czerpania z własnych doświadczeń językowych, przemieniania trudności i problemów w wyzwania i szanse.

W Wonderworld uczymy kierowania swoim działaniem i rozwojem oraz procesem uczenia się: rozwijania pamięci, gotowości na zmiany, rozumienia swojego stylu uczenia się, rozwijania swojej wartości jako człowieka.

W Wonderworld uczymy zdobywania informacji i operowania nią: wyszukiwania informacji , rozumienia formy w jakiej informacja jest przekazana, relacjonowania informacji, robienia notatek, napisania relacji z samodzielnie wykonanych badań.

W Wonderworld uczymy współpracy: umiejętności pracy w grupie, przekonywania do swoich racji, słuchania innych, rozważania alternatywnych rozwiązań, zawierania kompromisów.