Wonderworld Szkoła Języków Obcych

Kursy językowe - wszystkie poziomy

Stacjonarnie i online

Uczymy od 1989 roku. Z nami się nauczysz
Pabianice, Łódź,. Ksawerów, Dobroń, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Karsznice

W Wonderworld zawsze pływamy w Błękitnym Oceanie

Wonderworld to najstarsza szkoła językowa w regionie, która podjęła się nauczania dzieci.

W Wonderworld od 1989 r , czyli od momentu założenia szkoły, dbamy o rozwój metodyki nauczania i wykorzystujemy w pracy własne opracowania metodyczne. Mamy własne środki dydaktyczne, bogatą bibliotekę metodyczną do lektorów, w tym zbiór readersów dla uczniów oraz edukacyjnych materiałów filmowych na różnych poziomach zaawansowania.

Od 2020 r oprócz kursów stacjonarnych oferujemy i prowadzimy również kursy online. 

Historia innowacyjności w Wonderworld od początku:

Trzy książeczki do nauki pisania i czytania „Ready , Steady, Go”. Opracowane przez Ewę Lewandowską dla uczniów Wonderworld w 1999 roku. Książeczki pomagają dziecku w nauce pisania i czytania w języku angielskim. Dzieci bardzo chętnie z nich korzystają.

Słowniki rysunkowe, binga, domina, plansze. Opracowane przez Ewę Lewandowską materiały wykorzystywaliśmy przez lata pracy z piewrszymi podręczkokami kursowymi  ” Your English ABC” i „Chatterbox”. Wszystkie słowa , których uczyliśmy miały swoje odpowiedniki w rysunkach z podpisami. Nawet słowo „never” miało swoją reprezentację w rysunku.

Zbiór piosenek i wierszy do 4 lat nauki. W Wonderworld jesteśmy wstanie nauczyć języka angielskiego wykorzystując  zbiór piosenek i wierszy angielskich z dziecięcej literatury śpiewanej. Zebraliśmy kolekcję nursery rhymes, kołysanek, rymowanek, piosenek, wierszyków, wyliczanek. W tych piosenkach jest wszystko co potrzeba, by nauczyć dziecko języka w bardzo przyjazny sposób.

Maskotka KIX. Towarzysz dziecka w nauce języka.  W Wonderworld mamy własną maskotkę. KIX to konik polny, który ma różne przydomki w zależności od tego czym się zajmuje i jakie ma rekwizyty. Dzieci otrzymują karteczki z KIXEM jako nagrodę za aktywność na lekcji. Autorem rysunków KIXA jest znany w Polsce i na świecie satyryk Sławomir Łuczyński. Dzieci zbierają kartoniki z KIXEM i uzupełniają swoje kolekcje w albumie. Ostatnio dzieci uczestniczące w warsztatach ABC garncarstwa, prowadzonych po angielsku w Pracowni Garncarskiej Hopi House, projektują i lepią w glinie własne figurki KIXA, które są później wypalanie i szkliwione.

Żywy album KIXA. Dzieci projektują też własne KIXY, wysyłają je do nas i następnie powielone trafiają do innych dzieci w społeczności Wonderworld.

Magazyn KIX.  przez 4 lata wydawaliśmy własne czasopismo w języku angielskiem i polskim kierowane do dzieci w wieku szkolnym. Każdy tekst opatrzony był jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami oznaczającymi stopień trudności tekstu. Nasi kursanci mogłi wysyłać do nas swoje teksty i projekty plastyczn-językowe w języku angielskim. Kix wychodził od 1990 do 1994 r.

 

Programy nauczania Wonderworld do etapów kształcenia O, I, II – poziom podstawowy i poziom rozszerzony, III – dla początkujących i kontunuujących. Opracowane przez Ewę Lewandowską i Barbarę Maciszewską dla celów Wonderworld programy nauczania zostały wydane przez wydawnictwo Longman. Od lat są stałą pozycją w ofercie wydawnictwa Pearson Education Poland jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli z całej Polski.

Materiały towarzyszące podręcznikowi Bugs dla najmłodszych wydawnictwa Macmillan. Ewa Lewandowska opracowała materiały towarzyszące książce Bugs. Są wśród nich:

poradnik dla lektorów jak pracować w okresie bezpodręcznikowym

poradnik dla rodziców jak pomóc dziecku w nauce

rozkłady materiałów i plany wynikowe

 

Systemy Motywacyjne Wondeworld

System kredytów – kredyty jako punkty w Wonderworld zaproponowaliśmy system motywacyjny kredytów, rozdawanych uczniom za wszystkie próby wypowiedzi jak i zaliczenia zadań, z rozbiciem na sprawności językowe. System stosowany konsekwentnie wyraźnie wskazuje na umiejętności i dokonania uczniów na każdym etapie nauki. Motywacyjny system oceniania kształtującego -Karta „Zadania Otwarte”, „Karta zaliczeniowa” „Zadania Otwarte” pokazuje uczniom i nauczycielowi progres jaki robi kursant z lekcji na lekcję. Kursant odnotowuje wszystkie zaliczone zakresy języka jakie opanował w rozbiciu na sprawności językowe. Karta Zadania Otwarte pokazuje wszystkie osiągnięcia kursanta.

 

Znak „Please, Stop”. Idea autonomii ucznia w nauczaniu języka wspomagana jest znakiem „Please, Stop”.W Wonderworld kształtujemy postawy sprzyjające nauce języka. Wykorzystanie znaku „Please, Stop” ma nauczyć kursantów strategii komunikacyjnych.

Klub Angielski i Zajęcia tematyczne. Idea CLIL. W Wonderworld proponujemy zajęcia tematyczne obejmujące różne przedmioty szkolne. Kursanci mają szansę poszerzyć swój repertuar językowy o tematyczną terminologię. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób. Rozbudzają ciekawość językową kursantów i poszerzają wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych.

Samoocena i Europejskie Portfolio Jezykowe. W Wonderworld przez kilka lat wyposażaliśmy bezpłatnie kursantów w Europejskie Portfolio językowe. Opracowanie zgodne ze wskazaniami Rady Europy wspierające naukę języka. EPJ określa zakres znajomości języka dla danych poziomów biegłości językowej. Umożliwia dokonywanie samooceny. Zwiększa świadomość procesu uczenia się języka. Samoocena”Ican statements”

W Wonderworld opracowaliśmy Karty samooceny dla każdego poziomu zaawansowania. Uczniowi sami lub z pomocą nauczyciela potrafią określić co już potrafią.

Opracowanie przez lektorów własnych testów Wonderworld. W Wonderworld lektorzy opracowali testy śródroczne i końcowe dla każdego kursu i każdego poziomu zaawansowania.

Placement tests i testy diagnostyczne. W Wonderworld na początek i koniec każdego poziomu kursanci od VI klasy SP rozwiązują placement test pozwalający na dokonanie analizy progresu jaki zrobił kursant.

Warsztaty „ABC garncarstwa po angielsku”. Od 2011 prowadzimy zajęcia garncarskie w języku angielskim. Chętni kursanci biorą udział w warsztatach garncarskich prowadzonych po angielsku. Poznają techniki pracy z gliną i toczenia naczyń na kole garncarskim a także terminologię związaną z garncarstwem.

Zajęcia tematyczne „Angielski z filmami National Geographic”. W Wonderworld prowadziliśmy bezpłatne zajęcia filmowe „Angielski z filmami National Geographic”. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.

Nauka Języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych. W Wonderworld przez rok prowadziliśmy bezpłatne zajęcia „Nauka Języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych”. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.

Warsztaty „Angielski dla rodziców deDOMO”. Wspierające codzienną komunikację z dzieckiem w języku angielskim. Od czerwca 2011 proponujemy udział w jednorazowym szkoleniu dla rodziców „Angielski dla rodziców deDOMO”. Metodę Dedomo opracował anglista i metodyk prof. Grzegorz Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego. W Wonderworld uważamy tę metodę za rewolucyjną pomoc dla rodzica w celu wsparcia codziennej komunikacji z dzieckiem w języku angielskim w domu. Dzięki temu dziecko widzi sens nauki w szkole.

Platforma internetowa Langlion/dziennik lekcyjny. Sekretariat internetowy umożliwia łatwy dostęp do zapisów lektora na temat przeprowadzonych zajęć, frekwencji ucznia, harmonogramów opłat i zaksięgowanych wpłat. Umożliwia też wysyłanie plików do kursantów przez lektorów.

Lekcje online. Udział w szkoleniach technik nauczania online.

Od marca 2020 szkoła Wonderworld weszła w system nauczania online. Lektorzy biorą ciągły udzaiął w doskonalaniu pracy za pomocą technik nauczania online. Pracujemy na platformie Zoom sprzężonej z naszym dziennikiem internetowym Langion.