Wonderworld - Szkoła Języków Obcych

Kursy stacjonarne i kursy online - wszystkie poziomy

  • angielski dla dzieci
  • angielski dla młodzieży
  • angielski dla dorosłych
  • nowość - japoński dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Uczymy od 1989 roku. Z nami się nauczysz!
Pabianice, Łódź, Ksawerów, Łask, Sieradz, Zduńska Wola.

To my wyznaczamy kierunki. To od nas uczą się inni.

Metodyka nauczania języka języków obcych jest naszą pasją. To również nasza najmocniejsza strona. Rzetelna znajomość literatury przedmiotu a także dzielenie się doświadczeniami i systematyczny udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych pozwala nam podnosić jakość naszej pracy. To my wyznaczamy kierunki. To od nas uczą się inni.

W nauczaniu stosujemy podejście komunikacyjne. Wytwarzamy sytuacje językowe i uzbrajamy kursanta w narzędzia językowe, które pozwalają mu reagować w języku, którego się uczy. Każda sytuacja jest sytuacją językową. Od nauczyciela zależy jak daną sytuację wykorzysta na rzecz wzbogacenia repertuaru językowego osoby uczącej się. Lektorzy Wonderworld znają odpowiednie techniki pracy jakie należy wykorzystywać w nauczaniu metodą komunikacyjną.

  • W pracy z dziećmi oczywiście stosujemy również metodę TPR (Total Physical Response), polegającą na wydawaniu i wykonywaniu próśb i poleceń, reagowaniu ruchem.
  • Metodę gramatyczno-tłumaczeniową wykorzystujemy fragmentarycznie na dalszych etapach kształcenia, kiedy przygotowujemy kursantów do egzaminów językowych i gdzie konieczna jest wyjątkowa precyzja.
  • Świadomie nie stosujemy metody Callana. Metoda ta polega na automatycznym powtarzaniu fraz i nie pozwala na samodzielność wypowiedzi. Badania naukowe nad tą metodą zaczęły się w 1945 r. a skończyły w latach 1960. Wyobraźmy sobie, że wiedza informatyczna zatrzymała się na latach 60. Pozostawiam bez komentarza. Nie znamy nikogo kto ucząc się tą metodą wyszedł poza poziom bardzo podstawowy.
  • Świadomie nie stosujemy metody audiolingwalnej z użyciem laboratorium i słuchawek. Metoda ta skupia się głównie na drylowaniu i na ćwiczeniu zagadnień gramatycznych, najczęściej niezwiązanych z prawdziwą komunikacją. Często ćwiczy poprawność gramatyczną w oddaleniu od żywego języka.
  • Na lekcjach online korzystamy z nowoczesnych narzędzi z wykorzystaniem bogatych źródeł z internetu.
  • Lektorzy Wonderworld uczestniczą regularnie w metodycznych szkoleniach zewntrznych i wewnętrznych.

Lektorzy stosują ciekawe, urozmaicone techniki pracy w nauce stacjonarnej oraz nowoczesne narzędzia do nauczania online na kursach prowadzonych przez nas w sieci,  stosownie do wieku kursantów. Szczegółowy opis zawierają nasze programy nauczania.

Europejskie Portfolio Językowe
Od kilku lat na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich grupach wiekowych stosujemy opracowanie zgodne z zaleceniem Rady Europy- Europejskie Portfolio Językowe. EPJ jest doskonałym środkiem dydaktycznym pozwalającym naszym kursantom kształtować właściwy pogląd na temat własnych kompetencji językowych.
Portfolio pozwala kursantom zrozumieć w jaki sposób przebiega nauka języka, pozwala obserwować własne postępy i umiejętnie ocenić co już potrafię, czego się właśnie uczę i czego się nauczę. Wszystkie te elementy są bardzo ważne, bo nieświadomość procesu uczenia się języka jest często powodem wytworzenia bariery językowej i zniechęcenia. My zdecydowanie z barierami językowymi nie mamy nic wspólnego.

Nauka z Readersami
W nauczaniu korzystamy z bogatej biblioteki Wonderworld z książkami dla wszystkich poziomów zaawansowania. W zbiorze posiadamy adaptacje literackie i towarzyszące im nagrania audio oraz CD Romy z zadaniami do tekstów przeznaczonymi do pracy na komputerze.

Biblioteka metodyczna lektora
W ciągu 20 lat zgromadziliśmy ogromny zbiór publikacji o tematyce metodycznej. Są w nim książki na temat teorii nauczania jak i publikacje o charakterze kulturowym. Nauczyciele dysponują materiałami na każdy możliwy temat dla wszystkich poziomów zaawansowania. Posiadamy w zbiorach książki przeznaczone do kserowania.

Prawa autorskie
Bardzo przestrzegamy praw autorskich i żaden z naszych lektorów nie korzysta z kserowanych materiałów, o ile wydawca na to nie zezwala.

Autonomia ucznia
Kładziemy też duży nacisk na kształtowanie autonomicznych postaw u uczących się języka. Wprowadziliśmy w tym celu w życie ideę znaku „STOP, PLEASE”, która ułatwia kształtowanie postaw sprzyjających nauce języka.

System motywacyjny: Uczymy się z KIXEM
Kix to maskotka Wonderworld. Kix to konik polny, który towarzyszy dzieciom w nauce od najwcześniejszych lat. Jest przyjacielem dziecka. Razem z nim odkrywa nowe obszary językowe. Kix ma swoje różne imiona i zawsze nagradza dzieci za wszelkie próby komunikowania się w języku docelowym. Dzieci same projektują jego kolejne wcielenia a Wonderworld wprowadza cioraz to nowe Kixy w językowy świat naszych dzieci.